Ordulular Çalıştayı

Ordulular Çalıştayı
İstanbul’da bulunan Ordu’lu “sivil toplum kuruluşları” olarak; yakın bir “diyalog ve iş birliği” süreci içine girdik. Başta, federasyon düzeyindeki “çatı kurumlar” ve alanında tek olan “ihtisas kurumları” olmak üzere; “ortak amaçlar” için “ortak tavırlar”

B) GEREKÇE

1. Hayatın tüm alanlarında ve konularında; bugün dünden, yarın bugünden “daha iyi” olmamız gerekir.

2. Ordu ve Ordulular olarak; her şeyin daha iyisini arayıp bulmak hem “hakkımız”, hem de “görevimiz”dir.

3. Eğer istersek ve “ortak ideal” haline getirirsek; Ordu’nun ve Ordulular’ın her bakımdan daha iyi olmasını sağlayabiliriz.

 

C) AMAÇ

1. Ordu’nun ve Ordulular’ın “ortak akıl-ortak irade” potansiyelini harekete geçirmek.

2. Bu ortak aklın ve iradenin işaret ettiği “toplumsal hedefler”i belirlemek.

3. Ordu’nun ve Ordulular’ın tüm gücünü ve imkanını, o hedefleri “hayata geçirmek” için organize etmek.

 

D) KONU

1. Sivil toplum kuruluşlarımızın daha “aktif” ve “verimli” hale getirilmeleri için neler yapılmalı?

2. Sivil toplum, siyaset, bürokrasi ilişkilerinin “temel ilkeler”i neler olmalı?

3. İnsan kaynaklarımızın “kalite” ve “kariyer” standartlarını yükseltmek için, “örgün ve yaygın eğitim” alanında hangi faaliyetler organize edilmeli?

4. Ordu’nun ve Ordulular’ın “yatırım, üretim, istihdam” kapasitelerini artırmak için neler yapılmalı?

5. Ordu’daki Ordulular ile Ordu dışındaki Ordulular arasında, nasıl bir “diyalog ve iş birliği” zemini oluşturulmalı?

6. Sizin gündeme getirmek ve üzerinde fikir beyan etmek istediğiniz “başka konular” var mı?

 

E) USUL

1. Katılımcılar “karışık” düzen ve “yuvarlak masa” esasına göre oturacaklar.

2. Her masada; oturumları yönetmek için bir “moderatör”, tesbit ve teklifleri not etmek için bir “sekreter” bulunacak.

3. Belirlenen konular, iki oturum halinde ve sırayla ele alınarak; “beyin fırtınası” yapılacak.

4. Oturumlar bittiğinde; moderatörler ve sekreterler, kendi masalarının “sonuç raporu”nu çıkaracaklar.

5. Raportör görevi verilen uzman kişiler tarafından; tüm masaların sonuç raporları birleştirilerek, “çalıştay raporu” hazırlanacak.

6. Söz konusu rapor; “Ordulular Buluşuyor-Geleceği Konuşuyor” konulu ve geniş katılımlı programda, konuşulup tartışılacak.

7. Tesbitler, teklifler ve tenkitler alındıktan sonra yeniden gözden geçirilip “2019 Yılı Stratejik Planı” haline getirilerek; ilgililere ve yetkililere sunulacak, kamuoyu ile paylaşılacak.

 

F) ORGANİZE

Ordulular Vakfı.

 

G) KATKI VE KATILIM

1. Akkuş Dernekler Federasyonu (AKDEF)

2. Aybastı Dernekler Federasyonu (AYDEF)

3. Esnyurt Ordulular Federasyonu (ESOF)

4. Fatsa Dernekler Federasyonu (FADEF)

5. Gölköy Dernekler Federasyonu (GÖLDEF)

6. Kabataş Dernekler Federasyonu (KADEF)

7. Korgan Dernekler Federasyonu (KODEF)

8. Mesudiye Dernekler Federasyonu (MESDEF)

9. Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF)

10. Ordu Dernekler Platformu (ORDEP)

11. Ordulu Gençler Derneği (OGEDER)

12. Ordulu Kamu Çalışanları Derneği (ORKAÇDER)

13. Ordu Konfederasyonu (ORKON)

14. Ordulu Sanayiciler ve İşadamları Derneği (ORSİAD)

15. Ordulular Vakfı

16. Ünye Dernekler Federasyonu (ÜNDEF)

(STK listesi alfabetik sıraya göre dizilmiştir.)

kurumsal tanıtım filmi