Ordulular Vakfı Yönetim ve Organize Planı

Ordulular Vakfı Yönetim ve Organize Planı

MÜTEVELLİ HEYETİ (MH)
Vakıf kültürüne, anlayışına uygun ve “hizmet ehli” kişilerden oluşur.
Her yıl, “bir cumhuriyet altını” tutarında “aidat” öder.
Vakıf çalışmaları için; gücü ve imkânı nispetinde “yardım” bulur veya verir.
Genel davetlere katılır, duyurulara destek olur.
Altı ayda bir organize edilecek gündemli toplantılara katılır, durum değerlendirmesi yapar.
İki yılda bir “Genel Kurul” yaparak; Yönetim Kurulu’nu seçer ve yetkilendirir.
Vakfın en üst “karar organı” olma yetkisine ve sorumluluğuna sahiptir.


DANIŞMA KURULU (DK)
Mütevelli Heyeti içinden veya dışından seçilen, “kanaat önderi” kişilerden oluşur.
Üç ayda bir toplanarak; “istişare” yapar, “istikamet” verir.
Kamuoyu nezdinde; Vakfın “ortak akıl ve irade” teşekkülünün temsilcisidir.


YÖNETİM KURULU (YK)
Akit, vakit, nakit dengesi ve uyumu gözetilerek; Vakfın kuruluş amacına uygun faaliyetler yapabilecek Mütevelli Üyeleri içinden seçilir.
İki haftada bir toplanarak; faaliyetleri planlar, yapar, yaptırır.
İhtiyaca göre, “ihtisas komisyonları” oluşturarak; çalışmalarını koordine eder.
Yetki ve sorumluluk açısından; Vakfın resmi ve fiili “icra organı” konumundadır.


İHTİSAS KOMİSYONLARI (İK)
Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğunda, faaliyet alanlarına ve konularına göre, “ihtisas sahibi” kişilerden oluşturulur.
Yıllık faaliyet planına göre; Yönetim Kurulu’nu destekleyecek ve tamamlayacak şekilde çalıştırılır.


KADIN KOLLARI (KK)
Vakfın kadın ve aile çalışmalarını yürütmek üzere, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.
Kadın Kolları Başkanı, Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir ve toplantılarına katılır.


GENÇLİK KOLLARI (GK)
Vakfın gençlik çalışmalarını yürütmek üzere, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.
Gençlik Kolları Başkanı, Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir ve toplantılarına katılır.


BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ(BT)
Ordulu hemşerilerimizin yoğun olduğu ilçe, bölge, il ve ülkelerde; Vakıf çalışmalarına destek olmak üzere oluşturulur.
En az biri Yönetim Kurulu Temsilcisi, biri Kadın Kolları Temsilcisi ve biri de Gençlik Kolları Temsilcisi olmak üzere üç üyeden meydana gelir.
Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilir.

kurumsal tanıtım filmi