Medeniyet

Medeniyet

Vakıf yönetim anlayışımız; temsil ettiğimiz camiaya bir seviye ve kimlik kazandırmak temel gayesi taşımaktadır. Genelde “Sivil Toplum Kuruluşu”, özelde “Ordulular Vakfı” olarak medeniyet yarışında var olabilecek, her alanda hemşerilerimizin temsil haklarının ne her alanda hemşerilerimizin söz sahibi olduğu, güzel örf-adet ve ananelerinin yaşadığıörnek bir toplum oluşturmaktır. Toplum fertlerinin diğer toplumlara da örnek olacağı, sadece yakın çevresindeki değil; yaşadığı bölgede örnek, topluma ve insanlığa faydalı fertlerin ön plana çıkararak milletine ve devletine hizmet etmeyi bir ibadet sayan insanları topluma kazandırmaktır.

kurumsal tanıtım filmi